Lumbale spondylodese (vastzetten van wervels van de onderrug)

Oorzaak van de klachten

Zenuwen die beklemd zijn, kunnen klachten geven van pijn, tintelingen, doofheid, krachtsverlies en plasproblemen. Wervels die schuiven / instabiel zijn kunnen klachten geven van pijn in de onderrug. Om zenuwen blijvend uit de klem te halen met een operatie, is het soms nodig om wervels vast te zetten met titanium blokjes tussen de wervels en met titanium schroeven in de wervels.

Deze operatie wordt uitgevoerd bij 2 verschillende medische problemen, of een combinatie hiervan.

Ten eerste kunnen wervels in de onderrug verschoven of instabiel zijn. De verschuiving zorgt voor een continue verdrukking van de zenuwen met hierdoor onder andere zenuwpijn. Een verschoven wervel wordt een spondylolisthesis genoemd. De oorzaak kan zijn een trauma in het verleden, slijtage (arthrose) van de gewrichten van de wervels of een aangeboren afwijking waarbij de botverbinding tussen de voorkant van de wervel en de achterkant van de wervel mist. Ook kan er instabiliteit zijn. Dit wil zeggen dat de wervels onnatuurlijk bewegen ten opzichte van elkaar. Hierdoor kan er telkens verdrukking van de zenuw ontstaan, bij bewegen van de onderrug. Een spondylodese kan de stand van de wervels optimaliseren, de zenuw uit de klem halen en ervoor zorgen dat ook op lange termijn de wervels weer stabiel zijn.

Spondylolistesis, verschoven wervels van de onderrug
Spondylolisthesis, verschoven wervels waardoor zenuwen beklemd kunnen raken

Ten tweede kan inzakking van de tussenwervelschijf in combinatie met slijtage van de gewrichten van de wervels ervoor zorgen dat een zenuw beklemd raakt, niet in het wervelkanaal zelf, maar aan de zijkant van de wervel in kleine kanaaltje (neuroforamen) waar de zenuw de wervelkolom verlaat. Om de zenuw compleet vrij te leggen in dit kanaaltje moet ten eerste behoorlijk wat bot van het gewricht van de wervel verwijderd worden en ten tweede moet soms dit kanaaltje ook in de hoogte opgehoogd worden. Er wordt een spondylodese gedaan om de stabiliteit van de wervels te behouden na verwijderen van veel bot van het gewricht en ook om de tussenwervelschijf op te hogen zodat de zenuw goed uit de beklemming komt.

Normale stand van de rug zonder zenuwbeklemming
Slijtage (arthrose) van tussenwervelschrijf en gewricht waardoor beklemming van een zenuw

Behandeling

De behandeling is een operatie waarbij onder algehele narcose de zenuwen uit de klem worden gehaald en waarbij de wervels minimaal invasief worden vastgezet met titanium blokjes en schroeven. U moet op de operatiedag nuchter naar onze kliniek komen. Als u bloedverdunners gebruikt, dan moeten deze geruime tijd voor de operatie gestopt zijn. Na de operatie zit er vaak een wonddrain in de onderrug die 1 nacht blijft zitten. De dag na de operatie wordt de wonddrain verwijderd. Bij een normaal beloop mag u de ochtend na de operatie weer naar huis. De eerste 6 weken mag u niet sporten en niet heel zwaar tillen. Andere activiteiten mag u gewoon doen, mis dit zonder forceren lukt. U heeft een wond in het midden van onderrug. Via deze wond zijn de zenuwen uit de klem gehaald en worden de titanium blokjes tussen de wervels geplaatst. U heeft aan weerszijden van deze wond 2 tot 4 kleinere wondjes van 2 cm lengte waardoorheen minimaal invasief de schroeven zijn geplaatst. De wonden zijn dichtgemaakt met oplosbare hechtingen. Deze hoeven dus niet verwijderd te worden. Over de huid zitten hechtpleisters. Deze zullen vanzelf loslaten. Als ze na 2 weken nog op de huid plakken, dan kunt u ze zelf verwijderen.

Stand van de wervels na de operatie
Röntgenfoto van de stand na de operatie

Minimaal invasief

De operatie wordt minimaal invasief uitgevoerd dat wil zeggen dat de wonden op de rug zo klein mogelijk zijn om het bloedverlies tijdens de operatie zo klein mogelijk te houden en om het herstel zo goed mogelijk te bevorderen. De schroeven worden via kleine wondjes in de wervel geplaatst. Klik op onderstaande animatie voor een voorstelling hiervan.

Video minimaal plaatsen van schroeven in de wervels

Navigatie

De schroeven worden met een minimaal invasieve methode in de wervels geplaatst. Hiervoor gebruiken wij apparatuur waarbij wij tijdens de operatie een 3D röntgenopname van uw wervels maken. Deze beelden worden geïmporteerd in onze navigatie apparatuur waarbij wij nauwkeurig computergenavigeerd de schroeven in de wervels kunnen plaatsen. Hiermee wordt de röntgenstraling tijdens de operatie beperkt en worden de schroeven op een nauwkeurige manier geplaatst.

Schroeven minimaal invasief plaatsen met behulp van neuronavigatie

Mogelijke complicaties

Elke behandeling heeft een kans op complicaties. De kans op complicaties is onder andere afhankelijk van patient specifieke factoren – iedereen zit anders in elkaar. Dit zal door uw neurochirurg voor de operatie uitvoerig besproken worden.

Complicaties van een minimaal invasieve spondylodese kunnen inhouden:

  • nabloeding na de operatie
  • neurologische uitval (verlamming / doofheid / problemen met plassen en met de stoelgang)
  • infectie van de operatiewond
  • nalekkage van vocht (bloed of liquor / hersenvocht)
  • suboptimale positie van de titanium blokjes en schroeven

Algemene complicaties die na elke operate onder narcose voor kunnen komen:

  • infectie van de longen of van de urinewegen
  • trombose (trombosebeen / longembolie)
  • drukplekken door de ligging tijdens de operatie