Kwaliteit van onze zorg

Wij willen als neurochirurgen de best mogelijke kwaliteit leveren aan onze patiënten. Dit heeft met heel veel factoren te maken. Kwaliteit heeft te maken met het eindresultaat van onze behandeling – is de klacht waarvoor u bij ons kwam adequaat behandeld (indien mogelijk). Maar dit heeft ook te maken met bejegening, mogelijkheid om vragen te stellen en de voorzieningen die wij bieden in de kliniek. Concreet: bent u tevreden.

Meten is weten. Om deze reden krijgen alle patiënten die wij met een operatie behandelen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit zijn vragen over de mate van pijn / ongemak die de patiënt ervaart en wat de invloed hiervan is op het dagelijks leven. Deze vragenlijsten worden ook na de operatie weer uitgevraagd. Zo kunnen we meten wat het effect is van uw behandeling. Dit is nuttig voor ons om onze behandelingen nog beter te maken maar ook voor de patiënt want het geeft inzicht. Wij maken gebruik van het E-health platform Embloom. Zo kunnen we op een veilige en gemakkelijke manier deze vragenlijsten aanbieden.